تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

 

از سال 1392 ، سنجش تکمیلی امیرکبیر، تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر، ارائه می‌نماید

سنجش امیرکبیر، بهترین گزینه جهت موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد

sanjesh-44
محل قرارگیری: Homeدکتری تخصصیآزمون های آزمایشیکشاورزی و منابع طبیعی2427 - علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

2427 - علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

پست الکترونیک
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی – کد 2427 - (4 مرحله) آزمون نوع 3
آزمون آزمایشی دکتری سراسری مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیآزمون آزمایشی دکتری سراسری مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
امتیاز دهی: هنوز رایی ارسال نشده است
قیمت:
اضافات Tooltip

توضیحات

 

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی – کد 2427 - (4 مرحله) آزمون نوع 3

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

نظریه مجموعه ها ، مفهوم تابع، حد و پیوستگی، مشتق، کاربردهای مشتق، انتگرال و کاربردهای انتگرال

ریاضیات

مفاهیم و خواص سیالات ، لزجت سیالات نیوتنی وغیر نیوتنی،قانون لزجت نیوتن،لزجت سینماتیک ،

حرکت یک صفحه روی سیال، حرکت یک صفحه بین دو سیال،سطح شیبدار،خواص سیالات،کشش سطحی

و خاصیت مویینگی، استاتیک سیالات ، سیال ساکن،فشار،مانومتر،محاسبه نیروی وارد رسطوح تخت و مورب،

مرکز فشار،نیروی هیدروستاتیکی عمودی وارد به طرح افقی و عمودی،اجسام غوطه ور و شناور،حرکت با

شتاب خطی و یکنواخت، حرکت چرخشی سینماتیک سیالات، میدان سرعت،جریان های یک دو وسه بعدی،

خط جریان ،شتاب ذره جریان ،جریان یکنواخت و غیر یکنواخت ،جریان ارام ومتلاطم،جریانات پایدارو ناپایدار،

جریان چرخشی و غیر چرخشی،دبی جریان،معادلات پیوستگی ،معادله اویلر ، معادله برنولی ، معادله

مومنتم ،توان، انالیرز ابعادی و تشابه، اصل همگنی ابعادی،ابعاد اصلی،ابعاد تشابه هیدرولیکی،تشابه دینامیکی،

آنالیز ابعادی گروه های بی بعد مهم در مکانیک سیالات،

هیدرولیک و انهار

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف مهم زهکشی، اهمیت و لزوم زهکشی، فواید زهکشی، مزایای زهکشی، منشا زهاب انواع زهکش

و اجزای آن، زهکشی و قابلیت اراضی، روابط آب و خاک و گیاه، فیزیک آب و خاک، اجزای خاک و روابط بین

آنها، پتانسیل اب خاک، منحنی مشخصه خاک، نفوذ پذیری، هدایت هیدرولیکی، شیمی آب خاک، طبقه بندی

خاک، طبقه بندی آب آبیاری، اثر اب خاک بر گیاه و خصوصیات فیزیکی خاک، اصول جریان در محیط متخلخل،

معادله دارسی، معادله پیوستگی، معادلات عمومی جریان در محیط اشباع و غیر اشباع،بهسازی خاک، بیلان آب،

بیلان املاح، شستشو و آبشویی،طراحی زهکش های زیرزمینی،ضریب زهکشی، قطر لوله زهکش،عمق لوله

زهکش، فاصله زهکش ها، معادلات شرایط ماندگار، معادلات شرایط ناماندگار، جانمایی شبکه زهکشی،

طراحی یلتر، بار وارده به لوله زهکش

مهندسی زهکشی

 

 

 

 

 

 

 

کلیات و تعاریف، منابع آب آبیاری، ف روابط مهم آب و خاک و گیاه، جریان آب به داخل و در داخل خاک،

راندمان های آبیاری ، انتقال آب آبیاری، آب مصرفی گیاهان ، اندازه گیری جریان آب، کیفیت آب آبیاری

سیستم های آبیاری

 

توابه لاپلاس، بتا و گاما، سری انتگرال فوریه، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

ریاضیات تکمیلی

خصوصیات آب و محلولها، خصوصیات خاک، کیفیت آب، وضعیت آب در خاک، حرکت و نفوذ آب در خاک

رابطه آب و خاک گیاه

روش کار در آبیاری سطحی، ارزیابی آبیاری سطحی و مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار و روابط آب و خاک و گیاه

آبیاری سطحی و تحت فشار

آبهای زیرزمینی، معادلات پایه در جریان متخلخل، ضریب هدایت هیدرولیکی، حرکت آب در محیط متخلخل

جریان در محیط متخلخل

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

ماتریس و دترمینان توابع چند متغیره، بسط نیوتون، معادلات دیفرانسیل ، تبدیل، ترکیب، ترتیب

ریاضیات

جریان در لوله ها: جریان آرام و متلاطم،تغییرات فشار ، تغییرات تنش برشی ، تغییرات سرعت در یک لوله ،

معادله پوازی ، معادله دارسی ویزباخ،قانون بقای انرژی در لوله ها،ضرایب تصحیح انرژی،سیستم های چند

لوله ای،خط تراز هیدرولیکی و انرژی هیدرولیک کانال های روباز:طبقه بندی انواع جریان در لوله ها؛

جریان پایا وناپایا؛جریان یکنواخت و غیر یکنواخت،ویژگی هندسی مقاطع جریان،توزیع سرعت و فشار در کانال،

معادلت حاکم بر حرکت سیال در مجاری روباز، جریان یکنواخت در کانال های باز، معادله شزی معادله مانینگ،

بهترین مقطع هیدرولیکی، تعیین ضریب زبری ،زبری معادل و روش های محاسبه ان اصل انرژی در کانال های

روباز، معادله انرژی ،انرژی مخصوص،جریان بحرانی،تحلیل جریان ناشی از برامدگی و تنگنای موضعی،

جهش آبی،جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب

هیدرولیک و انهار

 

 

 

 

 

 

 

طراحی زهکش های روباز، ضریب زهکشی، ضریب زهکشی در اراضی شیبدار، ضریب زهکشی در

اراضی مسطح، طراحی کانال زهکشی، ضریب زبری، مقطع زهکش، عمق آزاد تغییر مسیر کانال زهکشی،

حداقل سرعت مجاز، حداکثر سرعت مجاز،نگهداری شبکه زهکشی، ماشین الات زهکشی، نگهداری

زهکش های زیرزمینی و روباز، مسائل اقتصادی، آزمایش های زهکشی، رطوبت خاک نفوذپذیری، هدایت

هیدرولیکی، روش های ازمایشی و صحرایی تعیین هدایت هیدرولیکی، تعیین تخلخل موثر، تعیین ضریب

عکس العمل یا ذخیره، مسائل خاص، چاه زهکش، زهکشی در اراضی شیبدار، زهکش های لانه موشی

مهندسی زهکشی

 

 

 

 

 

طراحی سیستم های آبیاری سطحی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

سیستم های آبیاری

توابع مقدماتی، نگاشت بوسیله آنها و توابع مختلط

ریاضیات تکمیلی

آب در سلول گیاه، ریشه و خصوصیات آن، جذب املاح توسط گیاه و عوامل موثر بر آن، تبخیر و تعرق

و نیاز آبی تنش ها و مقاومت گیاه

رابطه آب و خاک گیاه

 

عوامل موثر بر طراحی آبیاری بارانی، طراحی سنتر پوینت، لینتر و ارابه ای، طراحی سیستم قطره ای

آبیاری سطحی و تحت فشار

حرکت آب در محیط متخلخل، حرکت گرما در خاک، حرکت املاح در خاک

جریان در محیط متخلخل

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

نظرات

برای این کالا هنوز نظری ارسال نشده است
banner-pay banner-pay banner-pay
banner-pay

پرداخت از درگاه بانک پاسارگاد

نام و نام خانوادگی تلفن همراه ایمیل مبلغ تومان توضیحات

پرداخت از درگاه بانک ملت


iranmastertest

iranphdtest1

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .....


Instagram